Chiếc Đồng Hồ ” Không Giống Ai “

Một ý tưởng mới lại xuất hiện, một chiếc đồng hồ không giống ai này là ý tưởng thần sầu của nghệ nhân Tokyoflash, chiếc đồng hồ độc đáo này mang tên Gridloc.

Thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ này bạn sẽn cho rằng chiếc đồng hồ này rất khó để sử dụng. Và chúng ta hãy cùng xem chiếc đồng hồ này hoạt động như thế nào nha. Đồng hồ Gridlock hoạt động dựa vào sự kết hợp giữa cơ cấu đồng hồ cơ chỉ giờ và đồng hồ điện tử chỉ phút. Phần chỉ phút được hiển thị như một ma trận. Còn đối với phần chỉ giờ đó là một hình vuông điện tử với 12 phần được hiểu là 12 giờ, khi mà một màu sắc khác với 11 màu sắc còn lại đó chính là giờ hiện tại.