Villeret Demi-Fuseau Horaire – Đồng Hồ Múi Giờ Thứ Hai Chênh Lệch Nửa Giờ

Phiên bản đồng hồ mới nhất mang tên Villeret Demi-Fuseau Horaire vừa được hãng đồng hồ lâu đời nhất Thụy Sĩ ra mắt với chức năng đặc biệt đặt múi giờ thứ hai chênh lệch tới nửa giờ.

Tất cả mọi người đi điều quen thuộc với 24 mũi giờ phổ biến trên trái đất. Nhưng vẫn còn đó một số nươc như Ấn Độ, Úc hay Canada lại thường dùng nửa giờ (30 phút) để tính sự chênh lệch giữa các vùng. Và bây giờ hãng đồng hồ Blancpain của Thụy Sĩ đã cho ra đồi chiếc đồng hồ đầu tiên cho phép đặt múi giờ thứ 2 chênh lệch theo bội số của 30 phút.

Trái tim của đồng hồ là bộ máy tự động 5254DF với 321 thành phần, 28 viên đá quý, 72 giờ là năng lượng dự trữ của đồng hồ. Chiếc đồng hồ Demi-Fuseau Horaire có bộ phận chỉ múi giờ thứ 2 thêo nửa giờ ở khu vực trung tâm, bộ phận chỉ ngày đêm ở khu vực 9 giờ, bộ phận chỉ ngày ở khu vực 6 giờ và bộ phận chỉ ngày thay đổi của múi giờ tại khu vực 4 giờ.