Vương Quốc Anh – Chiếc Đồng Hồ Nguyên Tử CsF2 Đúng Nhất Thế Giới

Bạn đang muốn sở hữu chiếc đồng hồ thật đúng, bạn đang tìm nó, bạn muốn biết nó ở đâu!!Hãy để cho chiếc đồng hồ nguyên tử CsF2 của phòng thí nghiệm vật lý quốc gia Anh đưa đến những điều bạn cần. Đó là chiếc đồng hồ đúng giờ nhất thế giới hiện nay với độ sai lệch chỉ 1 giây trong 138 triệu năm hoạt động.

Sự chính xác của chiếc đồng hồ này nhờ cấu trúc phức tạp của 6 con lắc nguyên tử hoạt động tuyệt đối chính xác. Cũng chính vì thế mà thời gian trên Trái Đất được bảo đảm bởi hơn 300 chiếc đồng hồ siêu chính xác khắp thế giới, truyền dữ liệu qua vệ tinh gửi về Viện Đo lường BIPM ở Pháp.

donghofake.com