Đồng Hồ Vạn Niên Thần Kỳ Perpetual Calendar

Perpetual Calendar chiếc đồng hồ thần kỳ của thời gian này tự nhận thức và cho chúng ta biết đúng  số ngày trong một tháng và nhận ra được các năm nhuận và chu kỳ năm nhuận. Còn hơn thế nữa nó còn nhận biết đúng thứ trong tuần, tháng và năm một cách chính xác. Một sự thông minh hoàn chỉnh của chiếc đồng hồ vạn niên này.

Perpetual Calendar chiếc đồng hồ thần kỳ của thời gian này tự nhận thức và cho chúng ta biết đúng  số ngày trong một tháng và nhận ra được các năm nhuận và chu kỳ năm nhuận. Còn hơn thế nữa nó còn nhận biết đúng thứ trong tuần, tháng và năm một cách chính xác. Một sự thông minh hoàn chỉnh của chiếc đồng hồ vạn niên này.

Vào những năm cuối thế kỷ 18, người ta đã nhận biết được việc phải điều chỉnh lại chiếc đồng hồ để xem ngày tháng rất bất tiện ít nhất phải 5 lần trong một năm.Nên từ đó mọi người đã nghỉ đến việc chế tạo đồng hồ vạn niên. Và đặc biệt nổi bật bây giờ là chiếc đồng hồ Perpetual Calendar chỉ thị đúng ngày, tháng và năm một cách chính xác và tự động. Để nhận được điều này, bộ máy cần phải sử dụng một hệ thống “nhớ” cơ khí theo chu kỳ thời gian 1.461 ngày hoặc 4 năm. Hầu hết các bộ máy của đồng hồ vạn niên đều lắp một cơ cấu bánh răng vi sai kết nối từ bánh răng giờ và có thể chạy qua một hệ thống vài trăm bánh răng, cầu và vô số các thành phần khác.

Không ngừng vươn tới thể hiện sự mới mẻ chức năng lịch vạn năng Perpetual Calendar được coi là một trong những complication phức tạp và lâu đời nhất hiện nay.  Các nhà thiết kế đồng hồ cũng sáng tạo hơn trong cách thể hiện chức năng của Perpetual Calendar (ngày trong tháng, thứ trong tuần, lịch tháng, moonphase, năm nhuận), sử dụng các chế độ và kiểu chỉ thị khác nhau như dùng kim, cửa sổ hiện số, kim hồi ngược retrograde để tạo ra những mặt số độc đáo và ấn tượng nhất. Chúng ta hãy cùng chim ngưỡng cách bố trí các chức năng của đông hồ Perpetual Calendar.


1 – Lịch năm nhuận Leap Year
2 – Lịch tháng Month
3 – Lịch thứ trong tuần Day
4 – Moonphase
5 – Lịch mùa Season
6 – Lịch ngày trong tháng Date

Một điều rất quan trọng dành cho người sử dụng đồng hồ Perpetual Calendar đó là mọi người cần phải điều chình vào chức năng lịch vạn niên này vào ngày 1/3/2100 đây không phải là looic của hệ thống cơ khí mà là sự ngẫu nhiên của lịch Gregorian cho răng năm 2100  không phải năm nhuận

donghofake.com