Những Mẫu Sản Phẩm Của Công Ty Chế Tác Đồng Hồ Fabrication De Montres Normandes

Nói đến thiết kế đồng hồ thì người ta ít nhắc đến nước Pháp, nhưng không ai không biết đến công ty Fabrication De Montres Normandes, tuy đây là một công ty tư nhân do  Karsten Frasdorf thành lập tại Brionne, nước Pháp nhưng các đặc điểm về máy móc , thân điều do công ty này chế tác với các đặc trưng riêng của mình.

donghofake.com