Cơ Cấu Hồi Co-Axial Escapement

Cơ cấu hồi Co-Axial Escapement phát minh quan trọng của hãng sản xuất đồng hồ Omega.

Co-Axial Escapement là một trong những phát minh độc đáo và quan trọng nhất của hãng đồng hồ Omega. Phát minh này nắm giữ cơ cấu hồi Co-Axial Escapemen và đây là giải pháp để nâng độ chính xác và tin cậy của đồng hồ. Cơ cấu hồi Co-Axial Escapement được nhà sản xuất đồng hồ người Anh ra ý tưởng cách đây đã 20 năm tên là  George Daniels. Ông đã nhận thấy những vấn đề của ma sát trượt chân kính với răng của bánh răng trong cơ cấu hồi.

Một số hạn chế của cơ cấu hồi nguyên bản:

Co-Axial Escapement của George Daniels là một cơ cấu cải tiến của Thomas Mudge trước đây. Cơ cấu có thể gây ra hiện tượng trượt trên bề mặt răng của bánh răng cơ cấu hồi trong quá trình truyền lực. Nên chính vì thế nó buộc các nhà sản xuất đồng hồ phải sử dụng dầu đặc biệt bôi trơn bề mặt. Cũng chính vì vậy nên có hiện tượng dính ướt của dầu nên hiệu quả truyền lực giảm đáng kể.

Hình ảnh minh họa:

1 – Cần gạt mỏ neo
2 – Bánh răng của cơ cấu hồi
3 – Chân kính bằng đá quý hoặc hợp chất rắn làm chức năng khoá và truyền năng lượng
Xem xét quá trình hoạt động của Co-Axial Escapement theo hình mô phỏng động dưới đây

donghofake.com